08
ปฏิทินกิจกรรมระดับปฐมวัย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Website counter


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข

โรคมือ  เท้า  ปาก ( Hand, Foot and Mouth Disease)

icon ขอความร่วมมือป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

icon โรคอ้วนในเด็ก โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จุล  ทิสยากร

icon อาการของโรคที่พบในวัยเด็ก โดย นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา
 13