08
ปฏิทินกิจกรรมระดับปฐมวัย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Website counter


 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2560 ( ลงข่าววันที่ 7/14/2017 )
งานสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับปฐมวัย ( ลงข่าววันที่ 6/26/2017 )
คุณครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริม Executive Function ในเด็กระดับอนุบาล ( ลงข่าววันที่ 7/19/2017 )
คุณครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ( ลงข่าววันที่ 7/22/2017 )
เข้ารอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ( ลงข่าววันที่ 6/12/2017 )
เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STEM TO STEAM EDUCATION เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0” ( ลงข่าววันที่ 6/10/2017 )
เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การจัดสุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย” ( ลงข่าววันที่ 6/3/2017 )
ประกวดมารยาทครั้งที่ 1 ระดับปฐมวัย ( ลงข่าววันที่ 7/26/2017 )
ภาพชนะการประกวดวาดภาพจากประเทศตุรกี โดยอาจารย์สังคม ทองมี ( ลงข่าววันที่ 7/25/2017 )
บริษัทดูเม็กซ์ จำกัด จัดกิจกรรมเล่านิทานให้ความรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ( ลงข่าววันที่ 7/25/2017 )
ผลิตภัณฑ์คิเรอิจัดกิจกรรม “คนไทยมือสะอาด มือสะอาดเท่ากับสุขภาพดี” ( ลงข่าววันที่ 7/18/2017 )
ประชุมผู้ปกครองตัวแทนอาสาสมัครเล่านิทาน ( ลงข่าววันที่ 7/7/2017 )
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ( ลงข่าววันที่ 7/6/2017 )
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ตัวแทนครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Develop students’ critical and creative questioning skills. ( ลงข่าววันที่ 7/5/2017 )
เลือกกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับปฐมวัย เพื่อร่วมทำกิจกรรมของทางโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 ( ลงข่าววันที่ 6/30/2017 )
ระดับชั้นอนุบาล 2 ทัศนะศึกษาที่โบสถ์วัฒนา ตามหน่วยการจัดการเรียนการสอนเรื่อง “รอบรั้ววัฒนา” ( ลงข่าววันที่ 6/30/2017 )
ระดับชั้นอนุบาล 3 ปลูกต้นมะขามต้นไม้ประจำโรงเรียนตามหน่วยการจัดการเรียนการสอนเรื่อง “โลกสวยด้วยมือเรา” ( ลงข่าววันที่ 6/29/2017 )
ระดับปฐมวัยร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสิ่งแวดล้อม “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ( ลงข่าววันที่ 6/23/2017 )
ครู-บุคลากรโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ( ลงข่าววันที่ 6/23/2017 )
ประชุมผู้ปกครองและเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ( ลงข่าววันที่ 6/17/2017 )
ระดับปฐมวัยจัดประชุมผู้ปกครองและรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไรในศตวรรษที่ 21” ( ลงข่าววันที่ 6/17/2017 )23325