หัวข้อคำเทศนา ปีการศึกษา 2548-2557

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
ผู้เผยแพร่พระวจนะ
ศาสนจารย์ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์
พระธรรม Proverbs 14:15-18 หัวข้อ "
Wisdom of the prudent"

ลำดับที่
เรื่อง
ผู้เผยคำเทศนา
วัน/เดือน/ปี
84
ศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ ปั้นสวย
16/11/2555
83
Rev. Jeff Dieselberg
9/11/2555
82
ศาสนาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
2/11/2555
81
ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
21/9/2555
80
ศาสนาจารย์สินธุ์ คิมหะจันทร์
14/9/2555
79
ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์
7/9/2555
78
Rev. Jeff Dieselberg
31/8/2555
77
ศจ.ทิวาพร ราชรักษ์
24/8/2555
76
ศจ.แมน สืบทายาท
17/8/2555
75
ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น
10/8/2555

หน้าหลัก| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |