หัวข้อคำเทศนา ปีการศึกษา 2548-2558

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
ผู้เผยพระวจนะ
ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ 
พระธรรม ฟีลิปปี 4:10-19 หัวข้อ “พลังแห่งการขอบพระคุณ

ลำดับที่
เรื่อง
ผู้เผยคำเทศนา
วัน/เดือน/ปี
86
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
8/13/2015
85
ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
8/13/2015
84
ศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ ปั้นสวย
11/16/2012
83
Rev. Jeff Dieselberg
11/9/2012
82
ศาสนาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
11/2/2012
81
ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
9/21/2012
80
ศาสนาจารย์สินธุ์ คิมหะจันทร์
9/14/2012
79
ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์
9/7/2012
78
Rev. Jeff Dieselberg
8/31/2012
77
ศจ.ทิวาพร ราชรักษ์
8/24/2012

หน้าหลัก| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |