หัวข้อคำเทศนา ปีการศึกษา 2548-2558

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
ผู้เผยพระวจนะ
ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ 
พระธรรม ฟีลิปปี 4:10-19 หัวข้อ “พลังแห่งการขอบพระคุณ

ลำดับที่
เรื่อง
ผู้เผยคำเทศนา
วัน/เดือน/ปี
66
ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรักษ์
5/25/2012
65
ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
5/18/2012
64
Rev. Paul Smith
9/5/2011
63
ศจ.สันติ แดงเรือน
2/19/2010
62
ศจ.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ
1/29/2010
61
อาจารย์ดารณี วราเศรษฐ์
1/22/2010
60
ศจ.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย
1/15/2010
59
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
11/13/2009
58
ศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ ปั้นสวย
8/28/2009
57
อาจารย์ทัศนีย์ จินาพร
9/19/2008

หน้าหลัก| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |