หัวข้อคำเทศนา ปีการศึกษา 2548-2558

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
ผู้เผยพระวจนะ
ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ 
พระธรรม ฟีลิปปี 4:10-19 หัวข้อ “พลังแห่งการขอบพระคุณ

ลำดับที่
เรื่อง
ผู้เผยคำเทศนา
วัน/เดือน/ปี
26
อ. วิศรุต จินดารัตน์
2/16/2007
25
อ. วิศรุต จินดารัตน์
1/19/2007
24
อ. ทัศนีย์ จินาพร
11/17/2006
23
อ. ชลธิรา จินดาทจักร์
11/10/2006
22
อ. วิศรุต จินดารัตน์
11/2/2006
21
วิศรุต จินดารัตน์
9/15/2006
20
วิศรุต จินดารัตน์
9/8/2006
19
อ.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์
8/18/2006
18
อ.วิศรุต จินดารัตน์
8/4/2006
17
อ.สิริลักษณ์ ประทีปะเสน
7/21/2006

หน้าหลัก| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |